مریخ و ونوس

«مریخ و ونوس» آیا آن ذره های کوچک نور/ شب پره های متراکم سماع را/ در قهوه ی عنبیه ام ،که ساطع است /می بینی؟؟…

ادامه مطالب مریخ و ونوس

تحلیلی بر اشعار رویامولاخواه از کیومرث یزدانی

برای خوانش شعرهای رویامولاخواه نیاز مستحیل شدن در استحاله‌ی‌ست که فلاسفه، نظریه پردازان و اندیشمندان بر ذهن جهان ورز داده‌اند. در اصل کلید ورود به…

ادامه مطالب تحلیلی بر اشعار رویامولاخواه از کیومرث یزدانی