نقدی بر شعر دختر آبی

«گوزن ماده به شقیقه باروت می آید» ‏«دختر آبی» گفتم ببند/ ببند و برو/ برو و نگو/ که شهر پاره بود ،در پسوند جیب /…

ادامه مطالب نقدی بر شعر دختر آبی

تو که سوزنت سکولار بود

این لباس های مریض، باتن چند لکاته ی لخت ،پشت اینخلوت چوبی، خوابیده اند؟؟کمد که از هنگ سوم است/با صدای ترنی که از لولای کشوهاسوت…

ادامه مطالب تو که سوزنت سکولار بود