با اسب های قهوه ات

اهمیت پرسشگری ازتعریف ادبیات که به طورتاریخی متنوع ومتغیر بوده است درواقع نیل به فاکت یاامورواقع فی نفسه معنادارمی باشد،هرمولفه رابامولفه ی دیگر دریک اثرادبی…

ادامه مطالب با اسب های قهوه ات

جوارح شرقی غروب

جوارح-شرقی-غروب به بن عمیق چند پاره ی شکوفیده از تن ات ،چند وجهه ی مجهول انار و یخ ریخته ای؟ ریخته ای از کتاب و…

ادامه مطالب جوارح شرقی غروب

شاعری با زبان آنارشیست

نقد ادبی بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از…

ادامه مطالب شاعری با زبان آنارشیست

نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از روایت ،…

ادامه مطالب نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

پروپاگاندای موریانه ها

چیزی نیست/ چیزی میان چیزهای دیگر، و زمان با نقطه های دال/ در نشانه ها می افتد چیزی باقی نمانده است، و از روزن ها…

ادامه مطالب پروپاگاندای موریانه ها

خوانش شعر

‎خوانش_نقد_تحلیل ‎تو در راهی ‎و من غبار آلود ‎وارونه ام چشم در چشم زمین ‎(که زمستان روی پاهای خودش بچرخد) ‎قدیس نیستم ‎اما سمت دیوار…

ادامه مطالب خوانش شعر

خوانش شعر

#خوانش_نقد_تحلیل ‏ من اورا نمی نوشتم نوشتن بود که از او کلمه می‌ساخت و مفهوم سرازیر می‌شد از عبارات چشمهایش وتداعی می‌شد معنی در نشانه…

ادامه مطالب خوانش شعر