نقد رواشناختی کتاب شنل نیکلای گوگول

نقد روان شناختی کتاب شنل اثر گوگول با رویامولاخواه منتشر شده در شصت و هشتمین شماره از مجله ی ادبی فرهنگی آوای پراو خرداد۹۹ قبل…

ادامه مطالب نقد رواشناختی کتاب شنل نیکلای گوگول

سور بُز

دهان به دهان/ تنفس شهررا بلند می کنم بلند/از ذرات مشوش بزهای گر که دارند با پوست های سور/سوربز، درسطرهای کوتاه شهر/ بلند می شوند..…

ادامه مطالب سور بُز

فروغ خوانی

فروغ فرخزاد را نه از نقطه نظرهای منتقدین کهن که از نگاهی نو اگر مورد خوانش قرار دهیم زوایایی هرچند گفته شده اما روشنگری هایی…

ادامه مطالب فروغ خوانی

نقد ادبی شعر آذرباد

‎من ادامه ی استشمام مورب ‎باد هستم در ‎زرخیز مداوم گندمزار.. ‎از پاهای ام می آیم، ‎از صولت موسمی در ساوالان.. ‎وقتی ناقوس در تن…

ادامه مطالب نقد ادبی شعر آذرباد

معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

بررسی موٌلفه های شعری در شعرنامه: ” بربالِ روٌیا”/ اثر: ” روٌیا مولاخواه” به قلم: مهناز رضایی( لاچین) شعری از این دفتر به عنوان نمونه،…

ادامه مطالب معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

صدای جوهری

«صدای جوهری» زایده ها به تسلی مزایده هابرخاستند/برخاستند به بهت معاملهو حریق ،ذهنیت روانی کلماتیاست که دهان به دهان به دهان به دهانمی چرخند..من با…

ادامه مطالب صدای جوهری