نقد و خوانش شعر عنکبوت

ع‌ن‌ک‌ب‌و‌ت به دریا رسیده‌امشُش‌هایم را در می آورمبا زبانم مزهِ هوا صید می‌کنمگوش‌هادُم جُنبانَک‌هاو عنکبوتی که لُغات را هَم می‌تابد … ساحلی در صَخره‌هادر دالانِ…

ادامه مطالب نقد و خوانش شعر عنکبوت

نقد ادبی

اشعار بانو مولا خواه از آنجا که در بکارگیری واژه ها آشنایی زدایی خاصی وجود دارد درروایت های حاصله از این کاربرد هم هماهنگی وجود…

ادامه مطالب نقد ادبی

نقدی بر شعر زخم ها

زخم های من آدم حسابی اند صبح، دستهای برهنه شان را در تلفظ صورتیِ ماه، آب می کشند پینه هایشان چند مقداری است یعنی از…

ادامه مطالب نقدی بر شعر زخم ها

نگاهی به کتاب بربال رویا_ فرو پاشی ِعادات پیش از کلمه

(یک) دکتر وسعت اله کاظمیان دهکردی فرو پاشی ی عادات پیش از کلمه باز خوانی ی مجموعه ی شعر « بر بال رویا»از بانو رویا…

ادامه مطالب نگاهی به کتاب بربال رویا_ فرو پاشی ِعادات پیش از کلمه