گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

بخش نخست /درباره ادبیات پرسش نخست:ادبیات را به چه بررسی در شناخت می برید در نگاه خوانشی خواندگان جوان امروز ؟ج/ادبیات در جهان امروز در…

ادامه مطالب گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

نقد و خوانش و تحلیل بر اشعار هرمز علیپور

رویامولاخواه منتشر شده در مجله ادبی فرهنگی جن زار ویژه خرداد ماه۱۳۹۹ علی‌پور فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ادبیات فارسی است که پس از سی سال اشتغال…

ادامه مطالب نقد و خوانش و تحلیل بر اشعار هرمز علیپور

“فنس ها”

من ازفنس ها بیزارم ازقفس های متوالی پرنده در صعوبت تماس… چند لیزش انگشت ،پشت پرچین از اندام دهانی هر سلول ،پیاده می شوند/ ترک…

ادامه مطالب “فنس ها”

ساعت ذهنی باغ

دو پرنده صبح،شعف باغچه را در تلفظ علف های سرخ ،از ساعت مچی ام،که به صدا حساس است/پریدندواپریدن از چه ؟در کدام ساعتِ عجیب،می تواند…

ادامه مطالب ساعت ذهنی باغ