در انتظار گودو-سامو ئل بکت

در انتظار گودو نقد و تحلیل و خوانش رویامولاخواه ساموئل بکت نمایشنامه نویس و رمان نویس و شاعری است که در اثارش طنز و تراژدی…

ادامه مطالب در انتظار گودو-سامو ئل بکت

تحلیل جامعه شناختی، روان شناختی، فمینیستی و بیان روایت وساختار داستان به شیوه ی گلشیری از کتاب شازده احتجاب با رویامولاخواه

شازده احتجاب رمانی کوتاه ،بحث برانگیز و نقطه ی عطفی در ادبیات داستان نویسی در ایران هست. تا جاییکه سبک و زبان و شیوه روایت…

ادامه مطالب تحلیل جامعه شناختی، روان شناختی، فمینیستی و بیان روایت وساختار داستان به شیوه ی گلشیری از کتاب شازده احتجاب با رویامولاخواه