نقد و بررسی خطبه ی خاک

تحلیل و خوانش بر دومین مجموعه شعر نگین فرهود با نام «خطبه ی خاک »با رویامولاخواه منتشر شده در هفتاد و دومین شماره مجله ی…

ادامه مطالب نقد و بررسی خطبه ی خاک

نقد و تحلیلی بر شب غلیظ موریانه ها

نقد و تحلیل و خوانشی بر دفترشب غلیظ موریانه ها سومین مجموعه شعر از رویامولاخواه با شاعرو منقد عابدین پاپی ———————————– اتیمولوژی «فرهنگ کلمات» همبسته…

ادامه مطالب نقد و تحلیلی بر شب غلیظ موریانه ها

مجله ی ادبی فرهنگی جن زار

رویامولاخواه دبیر بخش نشریات و کتاب مقالاتی از رویامولاخواه ثبت شده در سایت را در مجله ادبی جن زار دنبال کنید www.jenzaar.com

ادامه مطالب مجله ی ادبی فرهنگی جن زار

پادزیبایی شناسی

نگاهی به کتاب پاد زیبایی شناسی آلن بدیوترجمه علی معصومی-انتشارات نگاه-از رویامولاخواه▫️▫️▫️▫️▫️علی معصومی تحصیلات در حیطه فیزیک (کارشناسی) و علوم ارتباطات (ارشد) در ایران و…

ادامه مطالب پادزیبایی شناسی

تحلیل و خوانش رویامولاخواه بر شعری از زنده یاد علیرضاکریم

تحلیلی بر شعری از روان شاد-علیرضا کریم -و نگاهی به جهان ادبی ایشان منتشرشده در هفتاد و سومین شماره مجله ادبی آوای پراورویامولاخواه ((شعر))وقتی که…

ادامه مطالب تحلیل و خوانش رویامولاخواه بر شعری از زنده یاد علیرضاکریم