نقد و تحلیلی بر رمان هویت میلان کوندرا با رویامولاخواه

منتشرشده در مجله ی ادبی جن زار ۹۹/۶/۲۹ کتاب هویت نوشته میلان کوندرا، نویسنده ای اهل چک است. در ایران او را بیشتر به خاطر…

ادامه مطالب نقد و تحلیلی بر رمان هویت میلان کوندرا با رویامولاخواه

«اتیمولوژی لباس»

به چه کار می آید؟ این صدای آویخته از جالباسی موزون/ که از تن ام در آورده ام وچپ به راست از پهلو ،آپاندیس مضاعف…

ادامه مطالب «اتیمولوژی لباس»