نقدی بر داستان« روی آب »از گی دو مو پاسان

نقدی بر داستان کوتاه«روی آب»اثر گی دو مو پاساناز رویا مولاخواه داستان روی آب ، یکی از نوول های خوش ساختگی دو موپاسان است.موپاسان، نویسنده…

ادامه مطالب نقدی بر داستان« روی آب »از گی دو مو پاسان

اولین شماره ی مجله ادبی هنری مستقل توتم

اولین شماره از ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم منتشر شد همیاران این نشریه سردبیر:رویامولاخواه دبیربخش نقد و نظریه دبیر اجرا و هماهنگی:صحراکلانتری دبیر بخش هنر…

ادامه مطالب اولین شماره ی مجله ادبی هنری مستقل توتم