چهارمین شماره مجله ی ادبی توتم

چهارمین شماره ی مجله ی ادبی هنری ِ مستقل توتم منتشر شد در این شماره می خوانیم: سخن سردبیر- رویامولاخواه توتم در شاهنامه_صحرا کلانتری ◻️بخش…

ادامه مطالب چهارمین شماره مجله ی ادبی توتم

مجله ادبی توتم

دومین شماره مجله ی ادبی هنری مستقل توتممنتشر شددر این شماره با استقبال هموندان ادبی، پویشی زنده و نشست ها و گفتگوهایی را در راستای…

ادامه مطالب مجله ادبی توتم

اولین شماره ی مجله ادبی هنری مستقل توتم

اولین شماره از ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم منتشر شد همیاران این نشریه سردبیر:رویامولاخواه دبیربخش نقد و نظریه دبیر اجرا و هماهنگی:صحراکلانتری دبیر بخش هنر…

ادامه مطالب اولین شماره ی مجله ادبی هنری مستقل توتم