مجله ی ادبی فرهنگی جن زار

رویامولاخواه دبیر بخش نشریات و کتاب مقالاتی از رویامولاخواه ثبت شده در سایت را در مجله ادبی جن زار دنبال کنید www.jenzaar.com

ادامه مطالب مجله ی ادبی فرهنگی جن زار

گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

بخش نخست /درباره ادبیات پرسش نخست:ادبیات را به چه بررسی در شناخت می برید در نگاه خوانشی خواندگان جوان امروز ؟ج/ادبیات در جهان امروز در…

ادامه مطالب گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب