نقدی بر شعر «گریستن»

خوانش و نقدی از مینو نصرت-شاعر و منتقد برشعری از رویامولاخواه گریستن» باید گریستن را /زیست یا زیستن را ،از کوچه ای درآمد/سوار اتوبوس شد،…

ادامه مطالب نقدی بر شعر «گریستن»

نقد و تحلیلی بر شب غلیظ موریانه ها

نقد و تحلیل و خوانشی بر دفترشب غلیظ موریانه ها سومین مجموعه شعر از رویامولاخواه با شاعرو منقد عابدین پاپی ———————————– اتیمولوژی «فرهنگ کلمات» همبسته…

ادامه مطالب نقد و تحلیلی بر شب غلیظ موریانه ها

نقد ادبی

اشعار بانو مولا خواه از آنجا که در بکارگیری واژه ها آشنایی زدایی خاصی وجود دارد درروایت های حاصله از این کاربرد هم هماهنگی وجود…

ادامه مطالب نقد ادبی

نقدی بر شعر زخم ها

زخم های من آدم حسابی اند صبح، دستهای برهنه شان را در تلفظ صورتیِ ماه، آب می کشند پینه هایشان چند مقداری است یعنی از…

ادامه مطالب نقدی بر شعر زخم ها

نگاهی به کتاب بربال رویا_ فرو پاشی ِعادات پیش از کلمه

(یک) دکتر وسعت اله کاظمیان دهکردی فرو پاشی ی عادات پیش از کلمه باز خوانی ی مجموعه ی شعر « بر بال رویا»از بانو رویا…

ادامه مطالب نگاهی به کتاب بربال رویا_ فرو پاشی ِعادات پیش از کلمه

نقد ادبی شعر آذرباد

‎من ادامه ی استشمام مورب ‎باد هستم در ‎زرخیز مداوم گندمزار.. ‎از پاهای ام می آیم، ‎از صولت موسمی در ساوالان.. ‎وقتی ناقوس در تن…

ادامه مطالب نقد ادبی شعر آذرباد

شاعری با زبان آنارشیست

نقد ادبی بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از…

ادامه مطالب شاعری با زبان آنارشیست

نقد ادبی

نقد ادبی شهر کهولت شهر از رویامولاخواه با دکتر آریا پورفریاد شهرویی خوانش شعرِ «من به جماعت زیر پوستی شهر مبتلا شده ام» رویامولاخواه از…

ادامه مطالب نقد ادبی

نقدی بر شعر دختر آبی

«گوزن ماده به شقیقه باروت می آید» ‏«دختر آبی» گفتم ببند/ ببند و برو/ برو و نگو/ که شهر پاره بود ،در پسوند جیب /…

ادامه مطالب نقدی بر شعر دختر آبی

تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور

ئالان.. برگرد/ برگرد به ناطور دشت، به صدای هیزمی که روی گوشت/ پوست/ ناخن ام ،می سوزد.. کجای این صدا ،خالی خواهی شد از، ناتاناییل؟!…

ادامه مطالب تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور