با دیگری در متن

کتاب با دیگری در متن به زودی از انتشارات سمت روشن کلمه منتشر می شود در این کتاب با تحلیل هایی از منظر ساختار ادبی…

ادامه مطالب با دیگری در متن

مقدمه شاعر در کتاب«شب غلیظ موریانه ها»

مقدمه ی شاعر ادبیات در جهان امروز در سکنا و ایستایی، گاه حرکتهایی مویی و جهش واری با اتیکت هایی متفاوت را به عرصه ی…

ادامه مطالب مقدمه شاعر در کتاب«شب غلیظ موریانه ها»

معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

بررسی موٌلفه های شعری در شعرنامه: ” بربالِ روٌیا”/ اثر: ” روٌیا مولاخواه” به قلم: مهناز رضایی( لاچین) شعری از این دفتر به عنوان نمونه،…

ادامه مطالب معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

با اسب های قهوه ات

اهمیت پرسشگری ازتعریف ادبیات که به طورتاریخی متنوع ومتغیر بوده است درواقع نیل به فاکت یاامورواقع فی نفسه معنادارمی باشد،هرمولفه رابامولفه ی دیگر دریک اثرادبی…

ادامه مطالب با اسب های قهوه ات

نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از روایت ،…

ادامه مطالب نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

کتاب با اسب های قهوه ات

والتر بنیامین مروز ساختار زندگی، بیش از آن که متاثر از باورها و اعتقادات باشد، در دست قدرت رخداد هاست، رخدادهایی که هیچگاه اساس آن…

ادامه مطالب کتاب با اسب های قهوه ات

کتاب بر بال رویا

مقدمه و خوانش کتاب بر بال رویا گزاره شناسی نگاه یک در اهمیت این دفتر به واکاوی و متن خوانی ها، می رسیم به محوریتی…

ادامه مطالب کتاب بر بال رویا