قهرمان

مصائبی را خرد می کنم/ صدایی را چکه… ای سفره ی پهن لقمه های هم صدا! بیا گپ بزنیم /در صدایی که دیگر ندارمت چند…

ادامه مطالب قهرمان

«اتیمولوژی لباس»

به چه کار می آید؟ این صدای آویخته از جالباسی موزون/ که از تن ام در آورده ام وچپ به راست از پهلو ،آپاندیس مضاعف…

ادامه مطالب «اتیمولوژی لباس»

ساعت ذهنی باغ

دو پرنده صبح،شعف باغچه را در تلفظ علف های سرخ ،از ساعت مچی ام،که به صدا حساس است/پریدندواپریدن از چه ؟در کدام ساعتِ عجیب،می تواند…

ادامه مطالب ساعت ذهنی باغ

نقد ادبی

اشعار بانو مولا خواه از آنجا که در بکارگیری واژه ها آشنایی زدایی خاصی وجود دارد درروایت های حاصله از این کاربرد هم هماهنگی وجود…

ادامه مطالب نقد ادبی