با دیگری در متن

کتاب با دیگری در متن به زودی از انتشارات سمت روشن کلمه منتشر می شود در این کتاب با تحلیل هایی از منظر ساختار ادبی…

ادامه مطالب با دیگری در متن

خوانش شعر

‎خوانش_نقد_تحلیل ‎تو در راهی ‎و من غبار آلود ‎وارونه ام چشم در چشم زمین ‎(که زمستان روی پاهای خودش بچرخد) ‎قدیس نیستم ‎اما سمت دیوار…

ادامه مطالب خوانش شعر

تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور

ئالان.. برگرد/ برگرد به ناطور دشت، به صدای هیزمی که روی گوشت/ پوست/ ناخن ام ،می سوزد.. کجای این صدا ،خالی خواهی شد از، ناتاناییل؟!…

ادامه مطالب تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور

تحلیلی بر اشعار رویامولاخواه از کیومرث یزدانی

برای خوانش شعرهای رویامولاخواه نیاز مستحیل شدن در استحاله‌ی‌ست که فلاسفه، نظریه پردازان و اندیشمندان بر ذهن جهان ورز داده‌اند. در اصل کلید ورود به…

ادامه مطالب تحلیلی بر اشعار رویامولاخواه از کیومرث یزدانی