با دیگری در متن

کتاب با دیگری در متن به زودی از انتشارات سمت روشن کلمه منتشر می شود در این کتاب با تحلیل هایی از منظر ساختار ادبی…

ادامه مطالب با دیگری در متن

تحلیل جامعه شناختی، روان شناختی، فمینیستی و بیان روایت وساختار داستان به شیوه ی گلشیری از کتاب شازده احتجاب با رویامولاخواه

شازده احتجاب رمانی کوتاه ،بحث برانگیز و نقطه ی عطفی در ادبیات داستان نویسی در ایران هست. تا جاییکه سبک و زبان و شیوه روایت…

ادامه مطالب تحلیل جامعه شناختی، روان شناختی، فمینیستی و بیان روایت وساختار داستان به شیوه ی گلشیری از کتاب شازده احتجاب با رویامولاخواه