بلاگر

من اندوهگینم/و اندوهم را در فستیوال بلاگرهابه جهنم بردمکسی بی خاصیت /ترجمه یمبالغه ای را صیغه می کرد/در بنگاه های ملکیِ زن و نزار قبانی…

ادامه مطالب بلاگر

نقد و تحلیلی بر شب غلیظ موریانه ها

نقد و تحلیل و خوانشی بر دفترشب غلیظ موریانه ها سومین مجموعه شعر از رویامولاخواه با شاعرو منقد عابدین پاپی ———————————– اتیمولوژی «فرهنگ کلمات» همبسته…

ادامه مطالب نقد و تحلیلی بر شب غلیظ موریانه ها

گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

بخش نخست /درباره ادبیات پرسش نخست:ادبیات را به چه بررسی در شناخت می برید در نگاه خوانشی خواندگان جوان امروز ؟ج/ادبیات در جهان امروز در…

ادامه مطالب گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

مقدمه شاعر در کتاب«شب غلیظ موریانه ها»

مقدمه ی شاعر ادبیات در جهان امروز در سکنا و ایستایی، گاه حرکتهایی مویی و جهش واری با اتیکت هایی متفاوت را به عرصه ی…

ادامه مطالب مقدمه شاعر در کتاب«شب غلیظ موریانه ها»