پالتوها

برای من مهم نیست،ساقه ی توی جیب،التفات برج را /قد ندهدکمی دیروز پاگرفته امسوبژه ای را خرد می کنمجزیی نشسته در شطرنجی کلپراگرافی را ترش…

ادامه مطالب پالتوها

بلاگر

من اندوهگینم/و اندوهم را در فستیوال بلاگرهابه جهنم بردمکسی بی خاصیت /ترجمه یمبالغه ای را صیغه می کرد/در بنگاه های ملکیِ زن و نزار قبانی…

ادامه مطالب بلاگر

«اتیمولوژی لباس»

به چه کار می آید؟ این صدای آویخته از جالباسی موزون/ که از تن ام در آورده ام وچپ به راست از پهلو ،آپاندیس مضاعف…

ادامه مطالب «اتیمولوژی لباس»

نقدی بر شعر زخم ها

زخم های من آدم حسابی اند صبح، دستهای برهنه شان را در تلفظ صورتیِ ماه، آب می کشند پینه هایشان چند مقداری است یعنی از…

ادامه مطالب نقدی بر شعر زخم ها

سور بُز

دهان به دهان/ تنفس شهررا بلند می کنم بلند/از ذرات مشوش بزهای گر که دارند با پوست های سور/سوربز، درسطرهای کوتاه شهر/ بلند می شوند..…

ادامه مطالب سور بُز

نقد ادبی شعر آذرباد

‎من ادامه ی استشمام مورب ‎باد هستم در ‎زرخیز مداوم گندمزار.. ‎از پاهای ام می آیم، ‎از صولت موسمی در ساوالان.. ‎وقتی ناقوس در تن…

ادامه مطالب نقد ادبی شعر آذرباد

معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

بررسی موٌلفه های شعری در شعرنامه: ” بربالِ روٌیا”/ اثر: ” روٌیا مولاخواه” به قلم: مهناز رضایی( لاچین) شعری از این دفتر به عنوان نمونه،…

ادامه مطالب معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

با اسب های قهوه ات

اهمیت پرسشگری ازتعریف ادبیات که به طورتاریخی متنوع ومتغیر بوده است درواقع نیل به فاکت یاامورواقع فی نفسه معنادارمی باشد،هرمولفه رابامولفه ی دیگر دریک اثرادبی…

ادامه مطالب با اسب های قهوه ات

نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از روایت ،…

ادامه مطالب نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان