با دیگری در متن

کتاب با دیگری در متن به زودی از انتشارات سمت روشن کلمه منتشر می شود در این کتاب با تحلیل هایی از منظر ساختار ادبی…

ادامه مطالب با دیگری در متن

نقدی بر شعر «گریستن»

خوانش و نقدی از مینو نصرت-شاعر و منتقد برشعری از رویامولاخواه گریستن» باید گریستن را /زیست یا زیستن را ،از کوچه ای درآمد/سوار اتوبوس شد،…

ادامه مطالب نقدی بر شعر «گریستن»

نقد و بررسی خطبه ی خاک

تحلیل و خوانش بر دومین مجموعه شعر نگین فرهود با نام «خطبه ی خاک »با رویامولاخواه منتشر شده در هفتاد و دومین شماره مجله ی…

ادامه مطالب نقد و بررسی خطبه ی خاک

نقد و خوانش و تحلیل بر اشعار هرمز علیپور

رویامولاخواه منتشر شده در مجله ادبی فرهنگی جن زار ویژه خرداد ماه۱۳۹۹ علی‌پور فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ادبیات فارسی است که پس از سی سال اشتغال…

ادامه مطالب نقد و خوانش و تحلیل بر اشعار هرمز علیپور

نقد و مقدمه از رویامولاخواه بر کتاب«در پروانگی ام ریشه کن»نوشته شیما سلطانی زاده

شعر در رویارویی با جهان تازه ای از لگوریتم زبان و تصویر در آمد و شد است. و روایتمندی در نگاه نو، بازی های زبانی…

ادامه مطالب نقد و مقدمه از رویامولاخواه بر کتاب«در پروانگی ام ریشه کن»نوشته شیما سلطانی زاده

شاعری با زبان آنارشیست

نقد ادبی بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از…

ادامه مطالب شاعری با زبان آنارشیست

نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

بی تردید با مجموعه ای متفاوت و متهور از شعر آوانگارد روبرو هستیم . آوانگارد از نظر شالوده شکنی در زبان اعم از روایت ،…

ادامه مطالب نگاهی به مجموعه شعر رؤیا مولاخواه « با اسب های قهوه ات » نشر صنوبر نشر فرهیختگان

خوانش شعر

#خوانش_نقد_تحلیل ‏ من اورا نمی نوشتم نوشتن بود که از او کلمه می‌ساخت و مفهوم سرازیر می‌شد از عبارات چشمهایش وتداعی می‌شد معنی در نشانه…

ادامه مطالب خوانش شعر

نقد ادبی

نقد ادبی شهر کهولت شهر از رویامولاخواه با دکتر آریا پورفریاد شهرویی خوانش شعرِ «من به جماعت زیر پوستی شهر مبتلا شده ام» رویامولاخواه از…

ادامه مطالب نقد ادبی

تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور

ئالان.. برگرد/ برگرد به ناطور دشت، به صدای هیزمی که روی گوشت/ پوست/ ناخن ام ،می سوزد.. کجای این صدا ،خالی خواهی شد از، ناتاناییل؟!…

ادامه مطالب تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور