با دیگری در متن

کتاب با دیگری در متن به زودی از انتشارات سمت روشن کلمه منتشر می شود در این کتاب با تحلیل هایی از منظر ساختار ادبی…

ادامه مطالب با دیگری در متن

نقد و خوانش شعر عنکبوت

ع‌ن‌ک‌ب‌و‌ت به دریا رسیده‌امشُش‌هایم را در می آورمبا زبانم مزهِ هوا صید می‌کنمگوش‌هادُم جُنبانَک‌هاو عنکبوتی که لُغات را هَم می‌تابد … ساحلی در صَخره‌هادر دالانِ…

ادامه مطالب نقد و خوانش شعر عنکبوت