چهارمین شماره مجله ی ادبی توتم

چهارمین شماره ی مجله ی ادبی هنری ِ مستقل توتم منتشر شد در این شماره می خوانیم: سخن سردبیر- رویامولاخواه توتم در شاهنامه_صحرا کلانتری ◻️بخش…

ادامه مطالب چهارمین شماره مجله ی ادبی توتم

نقد ادبی

اشعار بانو مولا خواه از آنجا که در بکارگیری واژه ها آشنایی زدایی خاصی وجود دارد درروایت های حاصله از این کاربرد هم هماهنگی وجود…

ادامه مطالب نقد ادبی

نقد ادبی

نقد ادبی شهر کهولت شهر از رویامولاخواه با دکتر آریا پورفریاد شهرویی خوانش شعرِ «من به جماعت زیر پوستی شهر مبتلا شده ام» رویامولاخواه از…

ادامه مطالب نقد ادبی